ไฟเสริมแนวตั้ง 120w

ไฟ LED เสริมแนวตั้งสองด้านของ RedFarm เติบโตอย่างมืออาชีพที่ออกแบบมาสำหรับสวนแนวตั้งและอาหารเสริมแสงเรือนกระจกในเชิงพาณิชย์ในเชิงพาณิชย์ ด้วยการกระจายแสงแบบสองด้าน ไม่มีพื้นที่มืดในพืช.


ไฟเสริมสองด้าน
ไฟเสริมสองด้าน
การวางแสงภายในท้องฟ้าของต้นไม้ที่มีลวดสูงจะชี้นำและเน้นแสงที่กระตุ้นการเจริญเติบโตไปยังส่วนที่สำคัญที่สุดของพืชผล ด้วยรูปแบบการกระจายแสงไปด้านข้าง ใบไม้สามารถเปลี่ยนแสงอย่างเหมาะสมให้เติบโตได้ผลผลิตมากขึ้น
เลือกภาษาอื่น
ภาษาปัจจุบัน:ภาษาไทย

ส่งคำถามของคุณ